Verslagen bijeenkomsten

Thema-avond Autisme en Onderwijs op 15 september 2020

Deze avond was eerder uitgesteld vanwege de Coronapandemie, maar we hebben een nieuwe locatie gevonden die veel groter én coronaproof is, en we hadden de gelegenheid om deze avond via een livestream aan te bieden. Bovendien hebben we deze livestream integraal op YouTube geplaatst, zodat iedereen deze avond alsnog mee kan beleven.

Om die reden hebben wij geen verslag van deze avond. Geniet u vooral na van de livestream. Zie voor het aangeboden programma deze pagina. Zie ook een fotoimpressie van deze avond, waar - ondanks corona - toch nog wel zo'n 30 belangstellenden waren.

Zie voor de livestream het gedeelte van voor de pauze, deze link. En voor het gedeelte na de pauze kunt u op deze link klikken.


Verslag openingsavond Autismecafé Hoogeveen op 21 januari 2020

Afgelopen dinsdagvond was de eerste bijeenkomst van Autismecafé Hoogeveen met als thema 'Autisme, wat nu...?!'

De opkomst van ongeveer 60 bezoekers overtrof ruimschoots onze verwachtingen en benadrukte nogmaals de behoefte aan een plek waar mensen die, op wat voor manier dan ook, te maken hebben met autisme samen kunnen komen om ervaringen te delen en informatie op te vragen.

Wij begonnen met een openingstoespraak van wethouder Erwin Slomp (Veilige bereikbaarheid, Gezond en Vitaal, Handhaving, Bentinckspark en realisatie kunstijsbaan en zwembad), die nog eens benadrukte hoe belangrijk het is om ervaringen met autisme en de opvang daarbij, met elkaar te delen.

Daarna volgde een informatieve presentatie door gastsprekers Berthe Schaap en Rianne Hakkers, beiden van Scauting. In deze presentatie werd informatie gegeven over hoe de bijzondere informatieverwerking bij mensen met autisme zich op verschillende gebieden kan voordoen. Zo werd aandacht gegeven aan het verschijnsel ‘Centrale Coherentie’, dat verwijst naar problemen met het onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. Daardoor vertellen mensen met autisme vaak zeer gedetailleerd hun ervaringen waarbinnen de ‘echte’ boodschap vaak verloren gaat. Daarna werd geïllustreerd hoe de ‘Executieve functies’ bij autisme het plannen van activiteiten (in volgorde en onderlinge samenhang) kunnen beïnvloeden waardoor iemand met autisme het moeilijk kan vinden om een boodschappenlijstje of schooltaken te plannen. Tenslotte werd beschreven hoe het verwerven van het ik-gevoel belemmerd kan worden door de ‘Theory of Mind’: het hebben van gebrekkige antennes voor ‘wie ben ik en wie ben jij’ en het aanvoelen van bijvoorbeeld gezichtsuitdrukkingen en hoe je daarop kan reageren.

Deze drie dimensies waarmee autisme beschreven kan worden werden geïllustreerd met korte filmpjes.

Matthijs van der Monde gaf ons een beeld van wat het Autisme Expertisenetwerk Drenthe (AEND) voor ons kan betekenen. Heeft u vragen in verband met autisme, dan kunt u deze richten aan het AEND (info@aendrenthe.nl ). Deze vragen kunnen gaan over begeleiding, hulpverlening maar ook over onderwijs. U kunt meer over het AEND lezen op hun website (www.aendrenthe.nl) of hun Facebookpagina (Facebookpagina AEND ).

Voor de pauze werden nog enkele ‘sleutelfiguren rond ASS’ voorgesteld:

Er meldde zich iemand die een groep voor ‘mantelzorgers/partners van’ vrouwen met ASS wil starten. Belangstellenden daarvoor kunnen zich richten tot Afke Miedema van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA; afkemiedema@netscape.net ).

Over de vereniging voor Personen uit het Autisme Spectrum (PAS) kan informatie worden ingewonnen via de website (https://www.pasnederland.nl/ ) of via de mail secretaris@pasnederland.nl . De secretaris is Tammo Michel .

Na afloop van de presentaties konden er vragen worden gesteld. Deze gingen over mogelijkheden voor onderwijs aan jongeren met ASS en over het ervaren gebrek aan kennis over autisme en doorverwijzing door/bij huisartsen.

In het kader van de vragen over onderwijs wijzen wij u graag op onze eerstvolgende bijeenkomst op 17 maart a.s. met als thema 'Autisme en onderwijs'!

Zet het alvast in je agenda! Zie voor andere thema’s de agenda.

Het autismecafé is tot stand gekomen door samenwerking met Stichting Welzijnswerk (SWW), ouders van zorgintensieve kinderen en ICARE. De bibliotheek biedt ons huisvesting. De bloemen op de tafels en voor de sprekers zijn gesponsord door Bloemenshop Erwin Rest.

De werkgroep Autismecafé Hoogeveen

Like onze Facebookpagina!