Ervaringen delen en ontmoeting centraal bij Autismecafé Hoogeveen

11-12-2019

In gesprek met het bestuur van het Autismecafé Hoogeveen.

Op het moment van het gesprek zijn de bestuursleden druk met alle voorbereidingen die komen kijken bij de officiële start van het Autismecafé Hoogeveen. De Stichting is een feit, er is een kleurrijk logo ontworpen en de data en onderwerpen voor de cafés in 2020 staan vast.

Als ik vraag naar de reden van het starten van het Autismecafé geeft Berthe Schaap, afgelopen jaar voorzitter van de werkgroep, aan dat steeds vaker de diagnose autisme wordt afgegeven en mensen na het krijgen van deze boodschap met veel vragen blijven lopen. “Als mensen op latere leeftijd, als volwassene, de diagnose autisme krijgen, is daar meestal al heel wat aan vooraf gegaan. Mensen vallen door verschillende redenen bijvoorbeeld uit op hun werk, komen bij een psycholoog terecht en als de uitkomst van de zoektocht autisme blijkt te zijn, staat hun leven volledig op zijn kop. Mensen hebben veel meer vragen dan zij kunnen stellen in een uurtje bij de psycholoog.

Bestuurslid Hilma van der Weide, moeder van een zoon en dochter met autisme, vult aan: “Ouders van kinderen met autisme vragen zich af: waar moet ik zijn en wie gaat mij helpen? Ook voor hen biedt het Autismecafé de mogelijkheid ervaringen te delen met andere ouders en steun te ervaren omdat zij niet de enige zijn. Ik spreek uit ervaring: een luisterend oor is echt heel fijn en helpend.”

“We kunnen nu van start gaan in Hoogeveen omdat we een werkgroep hebben kunnen vormen, die zich bezighoudt met de voorbereiding van de thema-avonden. De werkgroep bestaat uit ervaringsdeskundigen, vooral ouders van een kind met autisme. De werkgroep werkt samen met professionals vanuit o.a. Stichting Welzijnswerk en Scauting. De werkgroep heeft in de omgeving haar licht opgestoken, zoals in Assen bij het Autismecafé aldaar, en voorziet dat de behoefte aan ontmoeting en kennisuitwisseling ook in Hoogeveen leeft”, vertelt Berthe. “Wij zijn blij dat de Bibliotheek ons vijf keer per jaar de gastvrijheid verleent om het Autismecafé op deze fijne plek te organiseren. 

Het thema van het eerste Autismecafé ligt voor de hand: autisme, wat nu? Berthe: “Medewerkers van Scauting en van het Autisme Expertise Netwerk Drenthe verlenen hun medewerking aan deze avond. Het is de bedoeling dat de thema-avonden positieve avonden worden: het thema vormt de basis van het programma, maar vooral ontmoeting en het ontstaan van informele contacten is waardevol. Niet alleen mensen met autisme, maar ook familieleden, vrienden en mensen die beroepshalve te maken hebben met mensen met autisme zijn van harte welkom. Het programma voor de vijf thema-avonden in 2020 is te vinden op onze website.”

Ondersteuning gevraagd
Autismecafé Hoogeveen is een stichting en is afhankelijk van donaties en giften voor het organiseren van de thema-avonden. Financiële ondersteuning door middel van een gift of inzet als vrijwilliger is van harte welkom. Wij zoeken nog vrijwilligers ter versterking van de werkgroep of voor praktische ondersteuning tijdens de thema-avonden. Neemt u contact op met info@autismecafehoogeveen.nl voor meer informatie.