Autisme, wat nu...?!

Datum: Dinsdagavond 21 januari

Tijd: inloop vanaf 19.00 uur, start om 19.30 uur - 21.30 uur (met een uitloop tot 22.00 uur)

 

Op de eerste thema-avond van het autismecafé Hoogeveen zullen 2 medewerkers van Scauting, kort informatie geven over autisme in het algemeen. Via een powerpoint presentatie zullen de belangrijkste kenmerken van autisme besproken worden. 

Daarna zullen ze toelichten wat de waarde is van een sociaal netwerk. Zowel voor ouders van kinderen met autisme als voor volwassenen met autisme. En zullen ze aangeven welke instanties in Hoogeveen ondersteuning en begeleiding kunnen bieden. 

Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook ervaringen en tips van bezoekers zijn van harte welkom. 

Je kunt deelnemen zonder aanmelding.. Entree is gratis. 

Heeft u nu al vragen dan kunt u deze stellen via de website.