Autisme en onderwijs

Van harte nodigen wij u uit voor de tweede, wegens corona uitgestelde, thema-avond van het Autismecafé Hoogeveen!

Kijk voor een update over deze avond bij laatste nieuws op deze website!

Voor deze avond hebben we 3 mensen uitgenodigd die vooral vanuit hun passie werken voor en met leerlingen die speciale aandacht vragen.

Er komen resp. een schoolleider en leerkracht vanuit het Speciaal Basisonderwijs (SBO), een studentadviseur bij het Drenthe College in Meppel (waaronder de afdeling Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs – VAVO) en een docent vanuit het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO, w.o. VAVO).
Gezamenlijk presenteren deze sprekers een totaalplaatje van de periode lopend van (basis)onderwijs, de overgang naar het vervolgonderwijs en de periode daarna. Bij de te bespreken punten, gaat het ook over wat het verschil is tussen regulier en speciaal onderwijs en wat wij binnen het s(b)o de leerlingen bieden, waardoor het leren/de ontwikkeling vaak wel (weer) tot stand komt.

Er is ruime gelegenheid om eigen ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen.

Onderwerpen die tijdens deze avond aan de orde komen, zijn:

  • Welke stappen moeten worden gezet als je kind vastloopt in het (basis)onderwijs.
  • Wat kun je als ouders doen?
  • Wat kan de school doen?
  • Welke mogelijkheden zijn er binnen het (basis)onderwijs?
  • Wat betekent het voor ouders/kinderen als de overstap gemaakt moet worden naar het speciaal onderwijs?
  • Welke soorten speciaal onderwijs zijn er?

Achtereenvolgens zullen Roselie Drost (SBO), Jildau Brandt (VO en VAVO) en Eddy Kuik (SVO en VAVO) ons meenemen langs de knelpunten, mogelijkheden en regelgeving waar ouders en scholen mee te maken krijgen in hun zoektocht naar een optimale oplossing voor de leerling/jongere.
Waar voor de pauze het accent ligt op de basisschool-periode, wordt vlak vóór en na de pauze aandacht besteed aan de overgang van basis- naar vervolgonderwijs en de periode daarna. 

Door hier te klikken vindt u meer informatie over de ervaringen en achtergronden van deze sprekers.

Tijd:                     
van 19.30 tot 21.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.

Gewijzigde locatie:
'De Vredehorst', Zuidwoldigerweg 32, 7908 AD in Hoogeveen

Toegang: gratis.

Aanmelden: verplicht (zie formulier elders op deze pagina).
Daarbij graag in het betreffende balkje vermelden met hoeveel personen u wilt komen (dan wordt automatisch het resterende aantal beschikbare plaatsen geteld)!

Info:  per e-mail

Direct inschrijven voor: Autisme en onderwijs

Start: 15-09-2020
Tijd: 19:30
Vrije plaatsen: 69 startgarantie
Locatie: De Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32, 7908 AD in Hoogeveen

Terug