Wat is het Autismecafé Hoogeveen

Het Autismecafé Hoogeveen wil een ontmoetingsplek creëren voor mensen met autisme. Ook familieleden, vrienden en mensen die beroepshalve te maken hebben met mensen met autisme zijn van harte welkom op de thema-avonden. Het ontmoeten van andere mensen met autisme kan prettig zijn. Je ziet dat je niet de enige bent, er is begrip voor je situatie en je kunt ervaringen uitwisselen. 

Het Autismecafé Hoogeveen organiseert 5 x per jaar een thema-avond. Deze wordt in principe gehouden in De Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32, 7908 AD in Hoogeveen. Kijk voor een indruk van deze locatie ook bij nieuws!

In de agenda ziet u wanneer de thema-avonden georganiseerd worden en welke thema’s er in 2021 besproken worden. Bij ieder thema worden gasten en/of ervaringsdeskundigen gezocht die over het thema een inleiding houden. Na de pauze is er gelegenheid om met de spreker en andere bezoekers in gesprek te gaan over het thema. 

LET OP: MOGELIJK NOG STEEDS CORONAMAATREGELEN!

Het is u ongetwijfeld niet ontgaan:
de wereld draait anders nu wij allemaal gehouden zijn aan sociale beperkingen t.g.v. de Covid-19 pandemie. We zijn er nog steeds niet helemaal vanaf ...
We realiseren ons dat wij - doordat wij nog maar kort geleden als Autismecafé gestart zijn - tot onze grote spijt nu even onder de radar leken te blijven. Maar dat gebeurt niet: we wandelen goedgemutst coronaproof verder!

Deze foto is gemaakt door Mirelle ten Voorde.
Op de foto ziet u een deel van de werkgroep/bestuur; de 3 ontbrekende leden waren op dat moment met vakantie (dat kon toen nog...).

Zoveel mogelijk blijven wij u via onze sociale media op de hoogte brengen van algemene berichten die mogelijk voor u van belang zijn.

In grote lijnen:
De planning moest enkele keren worden aangepast; de eerder aangekondigde voorgenomen bijeenkomsten schuiven in principe op. Zodra een en ander definitief is, stellen wij u daarvan op de hoogte.
Zo hebben wij voor de bijeenkomsten vanaf september 2020 als vaste locatie: 'De Vredehorst', Zuidwoldigerweg 32, Hoogeveen. Tot nadere mededeling moeten we rekening houden met de voorbereidingen van deze avond, dus te voren aanmelden voor deze avonden is verplicht. En, natuurlijk verzoeken wij u dringend om goed op uw eigen gezondheid te letten: bij verschijnselen van griep, niezen, verkoudheid en/of koorts blijft u thuis!

Mocht een avond digitaal aangeboden worden, dan wordt dit via de sociale media meegedeeld. 

Voor actueel - ook algemeen - nieuws over onze activiteiten (en actueel nieuws over corona) verwijzen wij u naar onze Facebookpagina.
Wilt u zich aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief (deze komt ca eens per 2 maanden uit), dan kunt u hier klikken.


Met vriendelijke groeten,
de werkgroep Autismecafé Hoogeveen.

Verslagen bijeenkomsten

Zie op deze pagina de verslagen van onze bijeenkomsten.