Autismecafé Hoogeveen

Het Autismecafé Hoogeveen is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor:

  • Mensen met autisme
  • Hun familie en bekenden
  • Mensen die beroepsmatig te maken hebben met mensen met autisme

Thema-avonden

Het Autismecafé Hoogeveen organiseert 5 x per jaar een thema-avond. Deze wordt in principe gehouden in De Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32, 7908 AD in Hoogeveen.
Deze avonden zijn van 19.30 – 21.30 uur. Voor de pauze is er vaak een spreker, na de pauze is er tijd en ruimte om met elkaar elkaar in gesprek te gaan.

Agenda

Voor de komende maanden staan er twee bijeenkomsten gepland.

28 februari thema-avond
Onderwerp: Voor- en dooravond
Meer info en aanmelden

29 mei thema-avond

Helaas moeten wij mededelen dat de bijeenkomst van 29 mei vervalt. De spreker die wij hadden uitgenodigd, heeft afgezegd en het is ons niet gelukt om op korte termijn een vervanger te vinden. Omdat wij streven naar kwaliteit, hebben wij besloten de bijeenkomst af te zeggen.
Wij wensen jullie een fijne zomer en werken hard aan een mooi programma voor het volgende seizoen.
 

Met vriendelijke groet,

Bestuur Autismecafé