Autismecafé Hoogeveen

Het Autismecafé Hoogeveen is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor:

  • Mensen met autisme
  • Hun familie en bekenden
  • Mensen die beroepsmatig te maken hebben met mensen met autisme

Thema-avonden

Het Autismecafé Hoogeveen organiseert 5 x per jaar een thema-avond. Deze wordt in principe gehouden in De Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32, 7908 AD in Hoogeveen.
Deze avonden zijn van 19.30 – 21.30 uur. Voor de pauze is er vaak een spreker, na de pauze is er tijd en ruimte om met elkaar elkaar in gesprek te gaan.

Agenda

Voor de komende maanden staan er twee bijeenkomsten gepland.

28 februari thema-avond
Onderwerp: Voor- en dooravond
Meer info en aanmelden

29 mei thema-avond
Onderwerp: nog niet bekend